Friday, August 27, 2010

KEARAH PEMBANGUNAN SUBURBANIZATION DI MALAYSIA

Pembangunan yang berlaku di pinggir Bandar menggambarkan wujudnya perebakan yang berlaku dari bandar menuju ke pinggir bandar. Perebakan ini secara tidak langsung menyebabkan penduduk yang berada di pinggir bandar menerima tempiasnya akibat daripada pembangunan yang dijalankan.Seperti yang sedia maklum ,dulunya kawasan pinggir bandar merupakan kawasan perkampungan yang masih kekal dengan suasana yang aman dan damai yang mempunyai semangat kejiranan telah ditebus guna untuk aktiviti pembangunan menyebabkan petempatan penduduk ini terganggu. Ini adalah salah satu penyebab banyak berlakunya peningkatan urban sprawl di pinggir Bandar.


Untuk mengatasi masalah ini daripada terus berlaku,konsep ‘smart growth’ perlu ditekankan di negara kita Malaysia . ‘Smart growth’ merupakan satu langkah bagi menyelesaikan masalah perebakan Bandar ke pinggir Bandar di mana penekanannya adalah kepada pembaikan pembangunan dan bukannya kepada penghapusan terus pembangunan yang ada di pinggir Bandar.Untuk itu beberapa prinsip yang ada di dalam “smart growth” perlu diterapkan di dalam perancangan bandar dan desa di Malaysia.

1 comment: